گواهینامه کارشناسی ارشد مدیریت عمومی (M.P.Adm. یا M.P.A. و یا MPA) یک درجه و گواهینامه حرفه ای در خصوص حقوق عمومی است که مشابه گواهینامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (تجاری) (MBA) می‌باشد، اما با تأکید بر برون‌داد حاکمیت.

نگاه اجمالی

برنامه کارشناسی ارشد مدیریت بخش عمومی، یک درجه و گواهینامه برای بخش عمومی است که برای این امر به کار می‌رود که افراد را به عنوان مدیران، کارگزاران و تحلیل‌گران سیاستی در بخش اجرایی حکومت محلی، ایالاتی/ فدران و فدرال/ ملی آماده کند، و به نحوه فزاینده ای در سازمان های مردم نهاد (NGO) و بخش های غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد؛ این برنامه بر یک بررسی نظام‌مند سازمان اجرایی و مدیریت متمرکز است. این ابزار مشتمل بر نقش‌ها، توسعه، و اصول مدیریت عمومی یعنی مدیریت نظم عمومی و اجرا است.

گواهی MPA در طی تاریخ به وجود آمدن خود، بیش از پیش جنبه بین رشته ای پیدا کرده است و بر پایه زمینه هایی همچون اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق، مردم شناسی، علوم سیاسی و برنامه ریزی محلی طراحی شده است تا دارندگان گواهی MPA را با مهارت ها و دانشی تجهیز کند که شامل گسترده وسیعی از موضوعات و رشته‌های مرتبط با بخش عمومی است. دروس اصلی یک برنامه MPA نمونه مشتمل بر سرفصل‌هایی راجع به اقتصاد خرد، مالیه عمومی، روش‌های تحقیق، سیاست پژوهی، حسابداری مدیریتی، اخلاق، مدیریت عمومی، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، و ارزیابی نهایی این برنامه است. دانشجویان MPA ممکن است مطالعات خود را بر روی رشته‌هایی از بخش عمومی نظیر برنامه‌ریزی شهری، مدیریت فوریت‌ها، حمل و نقل، مراقبت سلامت (خصوصاً سلامت عمومی)، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، مدیریت غیرانتفاعی، سیاست محیط زیستی، سیاست فرهنگی و عدالت جنائی متمرکز کنند.

در حال حاضر فارغ التحصیلان رشته MPA در سمت‌های مهمی در بخش عمومی به کار گرفته شده اند؛ از جمله نخست وزیر سنگاپور، بانکی مون، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد و...

مدرک کارشناسی ارشد مدیریت عمومی (MPA) را می‌توان در مؤسسات مختلفی به دست آورد.

دوره‌های آموزشی مرتبط:

- دوره عالی حرفه‌ای مدیریت منابع انسانی (MPA - PHR)