چهارمين كنفرانس ملي فرهنگ سازماني برگزار شد

چهارمين كنفرانس ملي فرهنگ سازماني با رويكرد آينده‌پژوهي ارزش‌هاي اجتماعي روز سه‌شنبه اول بهمن در دانشگاه خاتم برگزار شد. اين كنفرانس در دو روز با برگزاري نشست‌هاي تخصصي، مسئوليت اجتماعي را از مناظر مختلف بررسي و از منتخبان چهارمين دوره مسئوليت اجتماعي مديريت قدرداني كرد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، دكتر علاءالدين رفيع‌‌زاده معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور و دكتر محمد هاشمي ­اناركي رئيس‌امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني اين سازمان در پنل «ارتقاي فرهنگ سازماني در نظام اداري» شركت كردند.

دكتر رفيع‌زاده در ابتداي سخنان خود در اين پنل، ضمن تبيين وضع موجود فرهنگ سازماني در نظام اداري كشور، از مواد ۱، ۲۰، ۲۱ و ۲۶ سياست­‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و هم‌چنين ماده ۹۰ و ۹۱ قانون مديريت خدمات كشوري كه اسناد بالادستي حوزه فرهنگ سازماني محسوب مي‌شوند، ياد كرد.

معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور، گام اول مديريت فرهنگ سازماني را تبيين مفهوم فرهنگ سازماني و نحوه اندازه‌گيري در دستگاه­ هاي اجرايي دانست و نهادينه‌سازي فرهنگ سازماني را گام­ بعدي در مديريت فرهنگ سازماني عنوان كرد.

دكتر رفيع‌زاده در ادامه در پاسخ به سوالي درخصوص وجود آيين­نامه‌­ها و قوانين در جاري­ سازي فرهنگ سازماني، ضمن تشريح موادي از نظام‌نامه ارتقاي فرهنگ سازماني، به نقش اسناد بالادستي در تسريع فرآيندهاي فرهنگ سازماني اشاره كرد و افزود: در تصويب‌نامه شوراي‌عالي اداري در خصوص فرهنگ سازماني، يك فصل را به نحوه جذب و استخدام كاركنان و فصلي را به نهادينه سازي فرهنگ سازماني اختصاص داده‌ايم. وي ضمن تأكيد بر تأثير فرهنگ سازمان بر فرهنگ ملي، خاطرنشان كرد: يكي از عوامل مهم در نهادينه‌سازي فرهنگ، توجه به زيرسيستم‌هاي منابع انساني است.

در ادامه اين پنل، دكتر هاشمي ­اناركي گام اساسي در برنامه‌ريزي فرهنگ سازماني را بررسي وضعيت فعلي فرهنگ سازماني دانست و اقدامات اساسي‌اي كه تاكنون در جهت شناخت فرهنگ سازماني از سوي امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني سازمان اداري و استخدامي كشور صورت گرفته است را تشريح كرد.

رئيس‌امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني سازمان اداري و استخدامي كشور به مشاركت ۴۷هزار نفر از كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي اعم از مديران و كارشناسان در سال ۱۳۹۷ اشاره و از جايزه ملي فرهنگ سازماني كه در حال طراحي و تدوين است ياد كرد.

وي در ادامه چالش‌هاي اساسي در نهادينه‌سازي فرهنگ سازماني اعم از ساختاري، مديريتي و ... را براي حاضران در كنفرانس تشريح كرد.

گفتني است سازمان اداري و استخدامي كشور از حاميان برگزاري چهارمين كنفرانس ملي فرهنگ سازماني با رويكرد آينده‌پژوهي ارزش‌هاي اجتماعي بود.

رویداد مرتبط:

- چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده‌پژوهی ارزش‌های اجتماعی