افزایش قیمت بنزین در تعدیل قراردادهای خدمات خودرویی دستگاه‌ها لحاظ می‌شود

سازمان برنامه و بودجه کشور، طی بخشنامه‌ای نحوه جبران آثار افزایش نرخ بنزین در قراردادهای خدمات خودرویی (ساعتی یا بر حسب پیمایش) را ابلاغ کرد.

به گزارش شناسنامه رویداد، قراردادهای خدمات خودرویی به قراردادهایی اطلاق می‌شود که دستگاه‌های اجرایی صرفاً به منظور انجام امور حمل و نقل و تردد پرسنل خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی که عهده‌دار تأمین خودرو هستند، منعقد می‌نماید.