محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ پس از حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس (5 آذرماه 1398):

سال گذشته مقام معظم رهبری طی یک ابلاغیه‌ای خواستار اصلاح ساختار بودجه 99 شدند، در این ابلاغیه تصریح شد اصلاحات در چارچوب و برنامه ویژه‌ای که به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی می‌رسد، انجام گیرد و تا تیر ماه سال 98 برای اجرای آن مهلت در نظر گرفته شد.

سازمان برنامه و بودجه از سوی دولت مأمور آماده کردن برنامه اصلاح ساختار بودجه شد و برای این منظور از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس و ... استفاده کرد. این برنامه تهیه شد و در وقت مقرر به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تقدیم و بخشی از آن تصویب شد. سازمان پیش از تصویب برنامه اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تلاش کرد تا اقدامات لازم برای اصلاحات مورد نظر در تدوین بودجه 99 اعمال شود.

4 محور اصلاح ساختار در لایحه بودجه سال 99 مورد توجه قرار گرفت:

1- مشخص شد جایگزین نفت در لایحه بودجه 99 چیست؟

2- بررسی شد آیا نمی‌توان هزینه‌های کشور را با اصلاح دستگاه‌ها، تغییر نظام اداری و تقلیل ردیف‌های بودجه و محدود کردن برخی مأموریت‌ها کاهش داد؟

3- باید مشخص شود چگونه در اقتصاد ثبات ایجاد و عدالت با توسعه همراه شود.

4- نحوه تهیه، تنظیم و تصویب بودجه اصلاح شد، در سنوات گذشته دولت ابتدا بودجه را تهیه و تنظیم و به مجلس می‌فرستاد، مجلس پس از بررسی آن را تصویب می‌کرد سپس بودجه اجرا می‌شد و در آخرین مرحله دولت، مجلس و قوه قضائیه بر نحوه اجرای آن نظارت می‌کردند. در اصلاحات پیشنهادی، سازمان بازرسی کل کشور از سوی قوه قضائیه، دیوان محاسبات، از سوی مجلس و سازمان برنامه و بودجه، از سوی دولت بر اجرای قانون بودجه نظارت می‌کنند. در حقیقت، چهارمین محور اصلاح ساختار بودجه تغییر در شیوه بودجه‌ریزی و اجرا است که اگر مجلس آن را تأیید کند علیرغم اصلاح ساختار بودجه، نظام بودجه‌ریزی نیز تغییر خواهد کرد.