معاون رئيس جمهور اصلاح نظام اداري و نظام­هاي مديريتي را يك امر دائم و تعطيل ناپذير دانست و تاكيد كرد كه اين مساله بايد جزء دغدغه­هاي اصلي مديران هر دستگاه باشد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشو، مهندس جمشيد انصاري كه در آيين تجليل از برترين­هاي جشنواره شهيد رجايي وزارت اقتصاد و امور دارايي سخن مي­گفت، تصريح كرد: نظام اداري شامل مجموعه­ اي از قوانين، مقررات، نظام­هاي مديريتي و نيروي انساني است كه وظيفه تحقق اهداف، ماموريت­ها و اجراي برنامه­هاي دولت و هر دستگاه را بر عهده دارد.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با تاكيد بر اين نكته كه ميزان موفقيت هر دستگاه در رسيدن به اهداف و ماموريت­ها بستگي به نظام مديريت آن دارد، گفت: نظام اداري تشكيل شده است تا يك هدف غايي را محقق كند و ميزان تحقق اهداف و موفقيت هر دستگاه را نظام­هاي مورد عمل آن تعيين مي­كند.

مهندس انصاري با اشاره به اين اشكال اساسي كه بسياري از مديران ارشد و حتي مجريان بدون پيش­بيني ابزار مناسب تنها بر روي اهداف تمركز مي­كنند، گفت: بسياري از دستگاه­هاي مختلف در مراجعات و درخواست­هاي خود براي تحقق اهداف به سازوكارهاي انجام ماموريت­ها و اجراي برنامه­ها انتوجه دقيقي ندارند در حالي كه مي­توانند با برخي اصلاحات كوچك، اهداف بزرگتري را در دستگاه خود محقق كنند.

معاون رئيس جمهور با ابراز تاسف از طولاني بودن فرآيند انجام كارها و گرفتاري مردم در ادارات گفت: ارزيابي سازمان اداري و استخدامي كشور اين است كه بدون استثنا تمامي دستگاهاي اجرايي به اصلاح فرايندهاي ارائه خدمت به مردم و انجام وظايف قانوني توجهي همسنگ ديگر فعاليت­ها ندارند و به همين دليل مردم گله­مند هستند كه انجام كار در دستگاه اداري با مراحل طولاني همراه مي­شود.

مهندس انصاري تصريح كرد: ما كشور ساختارگرايي هستيم و به ميزاني كه بر روي اصلاح ساختارهاي سازماني و تشكيليات وقت مي­گذراريم در بهبود روش­ها و فرايندهاي انجام كار برنامه­ريزي نمي­كنيم.

معاون رئيس جمهور در ادامه با اشاره به اهميت نيروي انساني در نظام اداري گفت: كاركنان، اصلي­ترين سرمايه هر دستگاه براي انجام وظايف و ماموريت­هاي آن است. بايد براي ايجاد فرهنگ سازماني مناسب، آموزش نيروي انساني و مقوله توانمندسازي و بهسازي كاركنان تلاش مضاعفي صورت گيرد.

وي افزود: اگر مديري بخواهد در يك دستگاه عملكرد موفقي از خود به جاي بگذارد بايد به عنوان يك مقدمه واجب در حوزه مبارزه با فساد، رعايت حقوق شهروندان در نظام اداري، اصلاح نظامات مديريتي و استفاده از فن­آوريهاي نوين تلاش مضاعف انجام دهد.

معاون رئيس جمهور تاكيد كرد: اصلاح نظام اداري و نظام­هاي مديريتي جزء كارهاي مستمر، دائم و تعطيل ناپذير هر مدير است كه براي رسيدن به اهداف سازماني خود بايد انجام دهد.

مهندس انصاري با انتقاد از عدم حضور بعضي از وزراء و روساي دستگاه­ها در جلسات شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه گفت: متاسفانه تشكيل جلسات چنين امر مهمي بعضا به سطوح دوم و سوم مديريتي محول شده و عملا جلسات اين شورا به رياست وزير محترم يا رئيس دستگاه برگزار نمي­شود و اين مفهوم را به ذهن متبادر مي­كند كه هميشه براي وزير محترم يا رئيس دستگاه گرفتاري­هاي ديگر مهمتر تلقي شده است در حاليكه اطلاح در نظام­هاي مديريتي دستگاه مقدمه واجب براي اجراي برنامه­ها و تحقق اهداف آن است.

معاون رئيس جمهور خاطر نشان كرد: نظام اداري ابزار و وسيله­اي براي رسيدن به اهداف دستگاه است و بايد جز دغدغه­هاي اصلي مديران هر دستگاه قرار بگيرد.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور افزود: روساي دستگاه­ها و مديران، مباحث اصلاح نظام­هاي مديريتي را به عنوان يكي از وظايف اصلي و مهم تلقي و نقطه نظرات خود را به مجريان منتقل كنند. اگر به اين مسائل توجه نشود سازمان­هاي بزرگ و هزينه­بري خواهيم داشت كه نمي­توانند در تحقق اهداف موفق باشند.

مهندس انصاري به همراه وزير اقتصاد و دارايي در پاياين از برگزيدگان جشنواره شهيد رجايي اين وزارتخانه تقدير كردند.