رئيس امور مديريت مشاغل و نظام‌­هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور، بخشنامه اخير اين سازمان در خصوص شرايط بازنشستگي كاركنان دولت را براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي الزام‌­آور خواند.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور همت­علي شاه­نظري افزود: بخشنامه صادر شده در ارتباط با مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري و ساير دستگاه هاي اجرايي داراي مقررات خاص مي باشد . طبق قانون، شرايط بازنشستگي افراد مشخص شده است اين بخشنامه تصريح دارد كه چنانچه كارمند واجد شرايط بازنشستگي باشد، دستگاه ملزم است نسبت به بازنشستگي كارمند اقدام نمايد.

وي با اشاره به ضرورت اجراي اين بخشنامه از سوي كليه دستگاه‌هاي اجرايي گفت: در اين بخشنامه در حقيقت اختيار دستگاه را به دستگاه يادآوري مي كنيم. به طور مثال وقتي يك كارمند با مدرك ليسانس بر اساس ماده ۱۰۳ قانون خدمات كشوري مي تواند تا ۳۰ سال خدمت نمايد و دستگاه الزامي به ادامه خدمت اين گونه افراد ندارد.

رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت تصريح كرد: اين بخشنامه در راستاي اصلاحات ساختاري در نظام اداري، ساماندهي نيروي انساني و جوانگرايي صادر شده است. بيشتر افرادي كه شامل اين بخشنامه مي شوند در سمت هاي مديريتي شاغل هستند و با اين بخشنامه راه ورود افراد جديد در پست هاي مديريتي هموارتر مي شود.

شاه­نظري با بيان اين مطلب كه «بخشنامه بازنشسته نمودن كاركنان حائز شرايط بازنشستگي همسو با سياست­هاي دولت به منظور بكارگيري جوانان تدوين شده است»، گفت: سازمان اداري و استخدامي كشور متولي نظام اداري است و اين بخشنامه نيز در راستاي سياست­هاي دولت بوده و براي كليه دستگاههاي اجرايي الزامي است.

جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در بخشنامه­اي به كليه دستگاه­هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري آورده است: «دستگاه اجرايي مي تواند كارمند خود را با حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از ۳۰ سال بازنشسته نمايد» مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا با استفاده از اختيار حاصل از بند مذكور نسبت به بازنشسته نمودن كارمندان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و پايين تر در مشاغل تخصصي و غيرتخصصي با سي سال سابقه خدمت دولتي و با هر سني و نيز دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر با سي سال سابقه خدمت دولتي در صورت تقاضاي ذينفعان و سي و پنج سال سابقه خدمت دولتي و با هر سني اقدام لازم معمول و سپس مطابق بخشنامه شماره ۳۸۳۶۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ اين سازمان، شماره مستخدم آنان در سامانه كارمند ايران ابطال گردد.»

مشاهده متن کامل بخشنامه