گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی

طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور به شماره چاپ 1268 که به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، با حضور طراحان، کارشناسان دیوان محاسبات کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر کارشناسان و مسؤولان اجرایی ذی‌ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه نهایی مورخ 2/4/1398 کمیسیون با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید.