دستور هفتگی مجلس از روز یکشنبه (3 آذر) تا سه شنبه (5 آذر) منتشر شد.

به گزارش شناسنامه، طبق روال همیشه پس از برگزاری سه هفته جلسه علنی، نمایندگان مجلس برای سرکشی حوزه انتخابیه خود بروند اما به سه دلیل، با موافقت نمایندگان، هفته آینده مجلس صحن علنی خواهد داشت: «بررسی عملکرد دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها، ثبت نام برای انتخابات مجلس یازدهم و استیضاح وزیر جهاد کشاورزی». بنابراین، هفته آینده صحن علنی برگزار و سپس نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیه می روند.

در ادامه به اهم دستور جلسات هفته آتی مجلس خواهیم پرداخت: