حسابداری پیمانکاری یکی از اصلی ترین و مهم ترین قسمت‌های اجرای قراردادهای پیمانکاری است زیرا انجام محاسبات دقیق در پیمانکاری می‌تواند سود و زیان شرکت های پیمانکاری را در هر لحظه از پروژه مشخص نماید.

مسئله‌ای که در شرکت‌های پیمانکاری بسیار حائذ اهمیت است اسناد و مدارک هر پروژه با ریز جزئیات است که برای مراجعات بعدی باید به صورت سازمان یافته و مرتب و همچنین به آسانی در دسترس باشند. از این رو بایگانی مدارک در حسابداری پیمانکاری اهمیت ویژه‌ای دارد.

مهمترین موارد در حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری دارای زیر شاخه‌ها و بخش‌های مهم و متنوع بسیاری است اما برخی از آنها اهمیت و کاربرد بیشتری دارند و از بخش های جدانشدنی در حسابداری پیمانکاری هستند و از این رو نرم افزار پیمانکاری باید در این موارد عملکردی بدون نقص داشته باشد.

در نرم افزار پیمانکاری محاسبه دقیق مخارج صرف شده برای انجام پروژه و درآمد حاصل از آن بسیار اهمیت دارد زیرا این بخش است که مشخص می‌کند که آیا این پروژه برای پیمانکاران سودآور بوده است یا نه؟

نکته:

از آنجایی که قراردادهای پیمانکاری معمولا به صورت مناقصه‌ای بسته می‌شوند و شرکت در مزایده ها و مناقصه‌ها بدون هزینه نیست و برای کسب اطلاع از مناقصه، تحقیقات اولیه و برآورد هزینه پروژه، مبلغی صرف می‌شود که این هزینه باید در نرم افزار پیمانکاری در نظر گرفته شود و از سود نهایی کسر گردد.

روش‌های حسابداری پیمانکاری:

حسابداری پیمانکاری دارای دو روش کلی است و پیمانکاران و شرکت‌ها وابسته به شرایط پروژه معمولا یکی از این دو روش را برای حسابداری پیمانکاری خود استفاده ‌می‌کنند:

  • حسابداری پیمانکاری براساس پیشرفت کار
  • حسابداری پیمانکاری بعد از تکمیل پروژه

نرم افزار پیمانکاری باید با استاندارد‌های حسابداری سازگار بوده و در زمینه حسابداری پیمانکاری باید حداقل یکی یا هر دو روش عمومی پیمانکاری را دارا باشد. گرچه روش های دیگری به صورت شخصی سازی هم وجود دارد که  پیمانکاران می‌توانند از کدینگ شخصی خود برای حسابداری استفاده کنند.

حسابداری پیمانکاری بر اساس پیشرفت کار:

گاهی اوقات پیمانکاران در هر لحظه می‌خواهند از سود و زیان پروژه خود مطلع باشند و در هر مرحله از پیشرفت کار گزارش سود و زیان خود را داشته باشند. در این روش مرحله به مرحله و براساس پیشرفت کار سود ناخالص نهایی بر اساس پیش بینی هزینه‌هایی که پروژه در ادامه خواهند داشت محاسبه می‌گردد.

حسابداری پیمانکاری براساس پیشرفت کار بر این اصل استوار است که پیمانکاران انجام پروژه را طبق قرارداد پیمانکاری در موعد مقرر انجام دهد و از طرف کارفرما در هر مرحله تعهدات مالی را انجام دهد.

حسابداری پیمانکاری بعد از تکمیل پروژه:

حسابداری پیمانکاری بعد از تکمیل پروژه از روش معمول تر در حسابداری پیمانکاری است که در این روش تمامی محاسبات سود و زیان بعد از تکمیل نهایی پروژه و یا تکمیل 80 درصد از پروژه انجام می‌شود.

در این روش نیاز به پیش بینی هزینه‌های احتمالی و تورم وارده بر مصالح نیست و همه‌ی محاسبات طبق اسناد موجود انجام ‌می‌شود.

نرم افزار پیمانکاری: 

با توجه به مطالب گفته شده و اهمیت حسابداری پیمانکاری انتخاب نرم افزار پیمانکاری مناسب مبحثی مهم بشمار می‌رود.

قدم اول نرم افزار پیمانکاری باید دارای استاندارد‌های حسابداری باشد تا بتواند با قوانین حسابداری رایج بهترین کارکرد را دارا باشد و گزارشات و اسناد ثبتی نرم افزار قابل ارائه به سازمان‌های مالیاتی و حسابرسی باشد. نرم افزار پیمانکاری در حالت ایده آل قابلیت شخصی سازی و کدینگ های شخصی حسابداری را نیز دارا می‌باشد.

قدم دوم: نرم افزار پیمانکاری باید دارای زیر سیستم های مختلف علاوه بر زیر سیستم حسابداری باشد. زیر سیستم های رایج در نرم افزار پیمانکاری: زیر سیستم حسابداری، زیر سیستم خزانه داری، زیر سیستم انبارداری

قدم سوم: نرم افزار پیمانکاری باید دارای اضافه شدن ماژول ها و افزونه‌های کاربردی متنوعی باشد که بتواند حسابداری را برای پیمانکاران آسان تر نماید.

افزونه‌های کاربردی از قبیل:

  • افرونه بایگانی مدارک
  • نرم افزار چاپ چک
  • افزونه ارسال پیامک

قدم چهارم: نرم افزار پیمانکاری باید دارای پشتیبانی و خدمات پس از فروش مطلوبی باشد. از آنجایی که اطلاعات مالی از اطلاعات بسیار با ارزش تلقی می‌شود و این اطلاعات در نرم افزار حسابداری پیمانکاری ذخیره می‌شود، حفظ و نگهداری این اطلاعات بسیار حائذ اهمیت است و همانطور که هر نرم افزاری حتی برای یک بار هم که شده بنا به دلایل متنوعی ممکن است دچار مشکل شود، پشتیبانی و بروزرسانی نرم افزار پیمانکاری یکی از مهمترین مسائل است.

جدا از مسائل اصلی گفته شده برخی امکانات و ویژگی‌ها می‌تواند به صورت سلیقه‌ای و وابسته به نیازهای پیمانکاران متغییر باشد. اما به صورت خلاصه یک نرم افزار پیمانکاری جامع باید دارای ویژگی‌‌های عنوان شده در این مطلب باشد.