38 000 تومان جزئیات محصول

مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکرد علمی- کاربردی (سازمان، مدیران و کارکنان)

در این کتاب سیستم‌های ارزیابی عملکرد، نحوه تدوین شاخص‌های عملکرد و تعیین ضریب اهمیت شاخص ها با استفاده از مدل AHP، مدل‌های ارزیابی عملکرد، مراحل و نحوه استقرار مدیریت عملکرد را مطالعه می کنید. ضمناً مطالعه تطبیقی مدیریت عملکرد در برخی کشورها را ملاحظه خواهید کرد. هم‌چنین نظریه‌های ارزیابی، ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان از مباحثی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. به منظور استفاده هرچه بیشتر دستگاه‌ها به طور اخص، مبانی قانونی ارزیابی مدیریت عملکرد و چگونگی اجرای آن در نظام اداری و اجرایی کشور تبیین گردیده است.

تماس بگیرید جزئیات محصول

کتاب "مرجع جامع کارگزینی" تحت قانون مدیریت خدمات کشوری

نویسندگان: مریم آبیاری

مجید ایرانمنش

تماس بگیرید
+

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی

نویسندگان:

  • دکتر آرین قلی پور- استاد رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه تهران
  • دکتر اصغر اسدی- دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
  • دکتر بهارک سفیدگران- دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
اضافه به سبد خرید