دوره آموزشی "بخشنامه تعدیل ارز و پرسش و پاسخ‌های مربوط"

قیمت: 280000 تومان 280000 تومان
اطلاعات تماس جهت ثبت نام با شماره 61113595 مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران و 09377512292 سرکار خانم جواهریان تماس حاصل نمایید

توضیحات آگهی

روش ثبت‌نام:

1 هزینه ثبت‌نام عادی 280.000 تومان
2 هزینه تخفیف دانشجویی و اعضای انجمن‌ها 240.000 تومان


واریز به شماره حساب:

8390888149 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران (6739/7) به‌نام مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران.

شماره شبا: ir550120000000008390888949

 

آنچه خواهید آموخت

- تعیین شمولیت پیمان‌های مختلف

- استفاده بهینه از مواد قانونی مرتبط با تعدیل ناشی از افزایش نرخ ارز

- تعیین مصادیق استفاده از روش الف

- تعیین مصادیق استفاده از روش ب

- آموزش مشابهت‌سازی بخش‌های قرارداد

- ارائه مثال‌های کاربردی

 

درباره مدرس

سوابق آموزشی دکتر فرید آدابی

 • دکترای تخصصي مهندسي برق گرايش قدرت، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • کارشناسي ارشد مهندسي برق گرايش قدرت از دانشگاه صنعتي امیرکبیر)پلي تکنیک تهران
 • کارشناسي مهندسي برق گرايش قدرت از دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي
 • ديپلم رياضي فیزيک از دبیرستان وابسته به دانشگاه کردستان

 

طرح تفصیلی دوره

1. تعیین شمولیت پیمانهای مختلف

 • کارفرمایان مشمول
 • موضوعات قراردادی مشمول
 • تبیین تفاوت منابع مختلف تامین اعتباری قرارداد در شمولیت قرارداد

2. استفاده بهینه از مواد قانونی مرتبط با تعدیل ناشی از افزایش نرخ ارز

 • بررسی تاخیرات مجاز و غیر مجاز
 • بررسی روشهای مختلف خرید خارجی
 • استفاده از ضریب q در بخشهای صرفا خرید

3 .تعیین مصادیق استفاده از روش الف

 • تجهیزات مشمول
 • روشهای مورد تایید انتقال ارز
 • مدارک و مستندات قابل ارائه به کارفرما از طرف پیمانکار

4 .تعیین مصادیق استفاده از روش ب

 • بررسی پیمانهای فهرست بهایی
 • بررسی پیمانهای سرجمع
 • بررسی نحوه کسر اقالم دارای مابهالتفاوت
 • بررسی پیمانهای طرح و ساخت
 • بررسی پیمانهای دارای مابهالتفاوت

5 .آموزش مشابهتسازی بخشهای قرارداد

 • بررسی ضوابط و قوانین مشابهتسازی
 • تعیین جدول وزنی مشابهتسازی
 • بررسی ضوابط مربوط به ماده ب-5

6 .ارائه مثالهای کاربردی

 • ارائه مثال برای روش الف بدون تاخیرات
 • ارائه مثال برای روش الف دارای تاخیرات مجاز و غیر مجاز
 • ارائه مثال برای روش ب بدون تاخیرات
 • ارائه مثال برای روش ب دارای تاخیرات مجاز و غیر مجاز
 • ارائه مثال برای پیمان سرجمع

ویژگی ها

تاریخ برگزاری جمعه 15 آذرماه 1398
ساعت برگزاری: از ساعت 9 الی 13
محل برگزاری: دانشگاه تهران

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 4
تعداد بازدید: 549
تاریخ انقضاء: ۱۳۹۹-۰۹-۲۵ ۲۳:۱۲:۰۰
در مجموعه ها: دوره های آموزشی