کنفرانس و همایشrss
شناسنامه رویداد

توضیحات آگهیبه همراه: یازدهمین دوره تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغال زای کشور
توضیحات آگهیهمایش در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه گنبدکاووس در شهر گنبد کاووس برگزار خواهد شد
دومین همایش 'مبارزه با فساد درایران: ارزیابی راهبردها و اقدامات نظام ج ا ا در زمینه مبارزه با فساد'
توضیحات آگهی- هسته پژوهشی مطالعات سلامت اداری و مبارزه با فساد دانشگاه تهران - گروه مبارزه با فساد اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر