کنفرانس و همایشrss
شناسنامه رویداد

توضیحات آگهیاین کنفرانس از سوی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.
توضیحات آگهیدومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد توسط انجمن تعالی کسب و کار ایران برگزار می‌شود.